Web Analysis for www.hmu.edu.vn

DANH BẠ E-MAIL TIN NỘI BỘ LỊCH TUẦN CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN > Lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tích cực cho các Giảng viên Pháp ngữ do chuyên gia Pháp đảm nhiệm Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện ...

www.hmu.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name www.hmu.edu.vn
Length : 7 characters
Subdivision of the domain www.hmu.edu.vn is sub domain of hmu.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 4.161 Seconds
Loaded Speed Graph
103.254.16.5

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

www.hmu.edu.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
Javascript library jquery
IP Address 103.254.16.5
							Domain: hmu.edu.vn 

Issue Date: 2001-05-11 00:00:00.0
Expired Date: 2018-09-19 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Y Hà Nội
DNS: hcm-server1.vnn.vn - , vdc-hn01.vnn.vn -

www.hmu.edu.vn SEO SCORE - 44/100

Domain

www.hmu.edu.vn
10/10

Loaded Time

4.161 Seconds
5/10

Total of Images

There are 47 images at www.hmu.edu.vn.

And Found 21 images to have alt attributes.

1/10

Frame

No
10/10

Flash

No
10/10

Total of character at www.hmu.edu.vn

70232 characters
5/10

Meta Description

No - DANH BẠ E-MAIL TIN NỘI BỘ LỊCH TUẦN CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN > Lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tích cực cho các Giảng viên Pháp ngữ do chuyên gia Pháp đảm nhiệm Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện ...
0/10

Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0/10

Out link

hmu.edu.vn | en.hmu.edu.vn | mail.hmu.edu.vn | inside.hmu.edu.vn | data.hmu.edu.vn | sdh.hmu.edu.vn | vanthu.hmu.edu.vn | baigiang.hmu.edu.vn | cntt.hmu.edu.vn | elearning.hmu.edu.vn | thuvien.hmu.edu.vn | bacsinoitru.vn | geneprotein.net | trac.edu.vn | www.nestlenutrition-institute.org | ceretad-health.vn | tapchinghiencuuyhoc.vn | tccb.quanlynhansu.net.vn | cttt.hmu.edu.vn | hpec.edu.vn
1/10

Tag

H1 Headings: 0
H2 Headings: 10
H3 Headings: 0
H4 Headings: 0
H5 Headings: 0
2/10

www.hmu.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H2

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường đại học Y Hà Nội

- Thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh liên thông và VB2 năm 2016

- Thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường

- Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 Bác sỹ Y khóa khóa 2010-2016 và Cử nhân Y khoa khóa 2012 -2016

- Chương trình học bổng ngắn hạn 2017-2018 tại trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản

- Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXII năm 2016.

- Lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tích cực cho các Giảng viên Pháp ngữ do chuyên gia Pháp đảm nhiệm

- Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T4) 16/11/2016

- Thông báo xét Học bổng Cathay lần thứ 9 năm học 2016-2017

- Quyết định về việc ban hành Tiến trình đào tạo 09 chuyên ngành đào tạo đại học