Web Analysis for www.bentre.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

www.bentre.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name www.bentre.edu.vn
Length : 10 characters
Subdivision of the domain www.bentre.edu.vn is sub domain of bentre.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 6.231 Seconds
Loaded Speed Graph
112.213.89.18

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Ha Noi

City: Ha Dong

Latitude: 20.972500

Longitude: 105.777220

www.bentre.edu.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET 4.0
Web server Microsoft-IIS/7.5
Javascript library prototype
IP Address 112.213.89.18
							Domain: bentre.edu.vn 

Issue Date: 2004-11-03 00:00:00.0
Expired Date: 2022-11-03 00:00:00.0

Owner Name: Sở Giáo dục - Đào tạo Bến Tre
DNS: dns1.hcm.fpt.vn - , dns2.hcm.fpt.vn -

, dns2.hcm.fpt.vn -

www.bentre.edu.vn SEO SCORE - 61/100

Domain

www.bentre.edu.vn
0/10

Loaded Time

6.231 Seconds
2/10

Total of Images

There are 34 images at www.bentre.edu.vn.

And Found 24 images to have alt attributes.

1/10

Frame

No
10/10

Flash

No
10/10

Total of character at www.bentre.edu.vn

81090 characters
5/10

Meta Description

Yes - Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre
10/10

Keywords

Sở Bến Tre

These keywords have 10 characters and quantity is 1 keywords
5/10

Out link

yishop.vn | qlnt.e-school.edu.vn | www.viit.edu.vn
10/10

Tag

H1 Headings: 1
H2 Headings: 1
H3 Headings: 15
H4 Headings: 5
H5 Headings: 0
8/10

www.bentre.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H1

- Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

H2

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo

H3

- Văn bản mới

- Thông báo mới

- Tin chuyên đề

- Danh mục

- Các phòng chức năng

- Công đoàn giáo dục

- Hội Khuyến học tỉnh

- Hội Cựu giáo chức tỉnh

- Bến Tre OSC

- Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Đăng nhập

H4

- Giúp giáo viên vượt qua khó khăn khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT lưu ý cách học ôn, làm bài thi Tiếng Anh

- Bộ GD&ĐT giải đáp nhiều nội dung về bạo lực học đường

- Đôi nét về E-learning

- “Làng Tiến sĩ”