Web Analysis for taichuc.ueh.edu.vn

Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

taichuc.ueh.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name taichuc.ueh.edu.vn
Length : 11 characters
Subdivision of the domain taichuc.ueh.edu.vn is sub domain of ueh.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 1.376 Seconds
Loaded Speed Graph
203.113.172.150

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

taichuc.ueh.edu.vn SUMMARY

Web server Apache
Javascript library jquery
IP Address 203.113.172.150
Google Analytic UA-85126882-1
							Domain: ueh.edu.vn 

Issue Date: 2003-10-21 00:00:00.0
Expired Date: 2022-10-21 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
DNS: ns100.vdc2.vn - , ns99.vdc2.vn -

n - , ns99.vdc2.vn -

taichuc.ueh.edu.vn SEO SCORE - 62/100

Domain

taichuc.ueh.edu.vn
0/10

Loaded Time

1.376 Seconds
7/10

Total of Images

There are 6 images at taichuc.ueh.edu.vn.

And Found 1 images to have alt attributes.

1/10

Frame

No
10/10

Flash

No
10/10

Total of character at taichuc.ueh.edu.vn

18067 characters
5/10

Meta Description

Yes - Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
10/10

Keywords

Hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Hệ tại chức Đại học Kinh tế | Tuyển sinh tại chức | đào tạo tại chức | hệ tại chức | University of Economics Ho Chi Minh city | UEH | Tuyển sinh tại chức | Tuyển sinh vừa làm vừa học

These keywords have 215 characters and quantity is 9 keywords
5/10

Out link

mail.google.com | dttc.ueh.edu.vn | www.ueh.edu.vn | khkt.ueh.edu.vn | tckt.ueh.edu.vn | ueh.edu.vn
10/10

Tag

H1 Headings: 0
H2 Headings: 0
H3 Headings: 4
H4 Headings: 12
H5 Headings: 0
4/10

taichuc.ueh.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H3

- THÔNG TIN TUYỂN SINH

- THÔNG BÁO MỚI

- Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh

- PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

H4

- Th 11

- 08

- Th 11

- 08

- Th 11

- 08

- Th 11

- 08

- Th 11

- 03

- Th 11