Web Analysis for ictu.edu.vn

English Trang chủ Giới thiệu Tổng quan Lịch sử hình thành Thư ngỏ của Hiệu trưởng Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức Ban Giám hiệu nhà trường Các khoa, Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông Khoa Công nghệ tự động ...

ictu.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name ictu.edu.vn
Length : 4 characters
Subdivision of the domain ictu.edu.vn is top level domain
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 3.483 Seconds
Loaded Speed Graph
203.113.135.198

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

ictu.edu.vn SUMMARY

Programming Language PHP/5.6.9
Web server Apache/2
Javascript library jquery
IP Address 203.113.135.198
Google Analytic UA-49453523-1
							Domain: ictu.edu.vn 

Issue Date: 2006-07-14 00:00:00.0
Expired Date: 2019-07-14 00:00:00.0

Owner Name: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên
DNS: dns17.fpt.vn - , dns18.fpt.vn -

n - , dns18.fpt.vn

ictu.edu.vn SEO SCORE - 54/100

Domain

ictu.edu.vn
10/10

Loaded Time

3.483 Seconds
5/10

Total of Images

There are 139 images at ictu.edu.vn.

And Found 139 images to have alt attributes.

1/10

Frame

No
10/10

Flash

No
10/10

Total of character at ictu.edu.vn

173536 characters
5/10

Meta Description

No - English Trang chủ Giới thiệu Tổng quan Lịch sử hình thành Thư ngỏ của Hiệu trưởng Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức Ban Giám hiệu nhà trường Các khoa, Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông Khoa Công nghệ tự động ...
5/10

Keywords

cntt&tt | cntt | tt | truyền thông | công nghệ thông tin và truyền thông | khoa công nghệ thông tin | trung tâm phát triển phần mềm | ttptpm | công nghệ | cong nghe | cong nghe thong tin va truyen thong

These keywords have 182 characters and quantity is 11 keywords
5/10

Out link

en.ictu.edu.vn | fit.ictu.edu.vn | ect.ictu.edu.vn | aut.ictu.edu.vn | eis.ictu.edu.vn | bas.ictu.edu.vn | mmc.ictu.edu.vn | antoanthongtin.ictu.edu.vn | ats.ictu.edu.vn | khaothi.ictu.edu.vn | eitc.ictu.edu.vn | rdcma.com | congdoan.ictu.edu.vn | dangkytinchi.ictu.edu.vn | tuyensinh.ictu.edu.vn | sinhvien.ictu.edu.vn | icta2016.com | mail.ictu.edu.vn | elib.ictu.edu.vn | vanbang.ictu.edu.vn | education.ti.com | www.godai.gr.jp | www.yokohama-art.ac.jp | tisco.com.vn | www.pgsm.co.uk | www.saomaisoft.vn | itplus-academy.edu.vn | mailtocontactictu.edu.vn
1/10

Tag

H1 Headings: 0
H2 Headings: 0
H3 Headings: 15
H4 Headings: 0
H5 Headings: 0
2/10

ictu.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H3

- Xem tất cả ...

- Xem tất cả ...

- Đào tạo

- Đào tạo sau đại hoc

- Khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế

- Hành chính tổ chức

- Các tổ chức đoàn thể

- Công tác HSSV

- Đào tạo theo nhu cầu XH

- Tuyển dụng - Việc làm