Web Analysis for hatinh.edu.vn

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh

hatinh.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name hatinh.edu.vn
Length : 6 characters
Subdivision of the domain hatinh.edu.vn is top level domain
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 3.371 Seconds
Loaded Speed Graph
125.212.218.246

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Ho Chi Minh

City: Ho Chi Minh City

Latitude: 10.750000

Longitude: 106.666670

hatinh.edu.vn SUMMARY

Web server nginx
Javascript library jquery
IP Address 125.212.218.246
Google Analytic UA-68174518-1
							Domain: hatinh.edu.vn 

Issue Date: 2009-02-04 00:00:00.0
Expired Date: 2021-02-04 00:00:00.0

Owner Name: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Tĩnh
DNS: dns15.fpt.vn - , dns16.fpt.vn -

n - , dns16.fpt.vn -

hatinh.edu.vn SEO SCORE - 69/100

Domain

hatinh.edu.vn
10/10

Loaded Time

3.371 Seconds
5/10

Total of Images

There are 59 images at hatinh.edu.vn.

And Found 38 images to have alt attributes.

1/10

Frame

No
10/10

Flash

No
10/10

Total of character at hatinh.edu.vn

85216 characters
5/10

Meta Description

Yes - Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
10/10

Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0/10

Out link

wiki.nukeviet.vn | tthc.hatinh.edu.vn | mailtovanphong.sohatinhmoet.edu.vn20sogiaoduchatinhvnn.vn | nukeviet.vn | vinades.vn
10/10

Tag

H1 Headings: 1
H2 Headings: 7
H3 Headings: 22
H4 Headings: 0
H5 Headings: 3
8/10

hatinh.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H1

- Sở Giáo Dục Hà Tĩnh

H2

- Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh

- Thành tựu đáng ghi nhận

- Tin hoạt động

- Những tấm gương tiêu biểu

- Tài nguyên

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lịch công tác

H3

- 1598

- 1600

- 1597/SGDĐT-KTKĐCL

- 1564/SGDĐT-GDTX

- Số: 1558/SGDĐT-KHTC

- 20/CĐ

- 774

- 1528

- 1530

- Số 18/CĐ

- THPT Nguyễn Đổng Chi: Tổ chức thành công diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

H5
- Công đoàn Văn phòng Sở: Trồng cây ủng hộ xã Thạch Liên
- THPT Nguyễn Du: Học tập trải nghiệm sáng tạo tại khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ
- THPT Nguyễn Du - Ủng hộ học sinh và nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt